Zoeken
 

Rijksstraatweg 40a      3454 JC De Meern

Custom-Eye helpt u de kwaliteit te borgen van oogheelkundige apparatuur in uw ziekenhuis. Dit is een maatwerkoplossing bij het voldoen aan de eisen die het Convenant Veilige Toepassing van Medische Technologie in het Ziekenhuis aan u stelt. Custom-Eye ondersteunt u tijdens de levenscyclus van een product, vanaf aanschaf tot gebruik en afstoting. Dat betekent een verantwoorde toepassing van oogheelkundige technologie, door getrainde gebruikers in een veilige omgeving.

Veiligheid verzekerd

Custom-Eye biedt u een complete inventarisatie van de apparatuur en ICT-systemen in uw onderzoeks- en/of behandelkamer. Voor de inventarisatie zijn kritische factoren als patiëntveiligheid, gebruiksgemak, intensiteit van het gebruik en verwachte levensduur meegewogen. Op basis van een risico-classificatie geven wij u een sluitend advies over duurzaam onderhoud.

Custom-Eye houdt rekening met de beschikbare capaciteit van de afdeling medische technologie in uw ziekenhuis. Wij ondersteunen u ook bij vraagstukken over insourcing of outsourcing. Wilt u zelf een deel van de onderhoudstaken (blijven) uitvoeren, dan kunnen wij u ondersteunen met de vereiste trainingen.

Custom-Eye: service op maat

  • Persoonlijk onderhoudsadvies;
  • Gecertificeerde technici;
  • Jaarlijkse statusrapportage van uw apparatuur;
  • Geprotocolleerd werken;
  • Heldere communicatie in korte lijnen;
  • Flexibiliteit;
  • Aansluitend bij uw budgettaire kaders.