Zoeken
 

Rijksstraatweg 40a      3454 JC De Meern

Onderhoud-preventief

Onderhoud
preventief

Preventief onderhoud is nodig om slijtage van apparatuur tijdig te herkennen en om apparatuur af te stellen en te kalibreren. Dit onderhoud vindt plaats op basis van protocollen waarbij ten minste de fabrieksvoorschriften worden nageleefd. Optronica gaat nog een stap verder, door adviezen te geven die wij op basis van onze productexpertise noodzakelijk achten. Zo kan het wenselijk zijn revisies te doen aan apparatuur wanneer dat strikt genomen nog niet wordt voorgeschreven door de fabrikant. Deze revisies zullen het gebruiksgemak echter aantoonbaar verhogen.

Statusrapportage

Jaarlijks ontvangt u een statusrapportage met de conditieklasse van de door Optronica onderhouden apparatuur. In het overzicht wordt een beoordeling gegeven van de technische en functionele staat van de apparatuur. Wij geven ook een advies over tijdige vervanging van apparatuur. Daar kan de budgethouder in zijn begroting mee rekening houden.

Onderhoud
correctief

Storingen of gebreken treden meestal onverwachts op. Dat kan directe gevolgen hebben voor de doorstroming in de patiëntenlogistiek, zoals spreekuren die uitlopen of zelfs moeten worden afgezegd. Optronica wentelt deze risico’s af, door defecten en storingen onmiddellijk te verhelpen. In onze visie vragen medische apparaten waarmee diagnoses worden gesteld, om directe service van een bovengemiddeld niveau. 

Onderhoud-correctief
Installaties

Installaties

Bij plaatsing van oogheelkundige units of stand-alone apparatuur, coördineert Optronica de installatie van A tot Z. Wij hebben ervaring met installaties van één tot maar liefst 25 kamers. Aan elk ziekenhuis wordt een door Optronica getrainde projectleider toegewezen. De projectleider zorgt er met zijn collega’s voor, dat de betreffende apparatuur op de juiste wijze wordt aangesloten en gebruiksklaar gemaakt. Optronica is graag vroegtijdig betrokken bij nieuwbouw of renovatieprojecten om passende adviezen te geven waarmee de installatie soepel en volgens plan verloopt:

  • maatvoering;
  • verduistering en lichtval;
  • elektrische aansluitingen;
  • mechanische voorbereidingen;
  • bekabeling netwerken en randapparatuur.

Verhuizingen

Het verhuizen van de delicate oogheelkundige apparatuur dient met aandacht en goede zorg te worden uitgevoerd.  Optronica kan zorgdragen voor alle aspecen van een verhuizing en zorgen voor de coördinatie, het transport, demontage, installatie en controle op de werking na verhuizing. Voor een goede verhuizing is het belangrijk dat de nieuwe ruimte zich voegt naar de inventaris. Is er bijvoorbeeld nagedacht over voldoende wandcontactdozen? En zitten ze op de juiste plaats en hoogte? Optronica weet welke werkzaamheden nodig zijn en geeft u daarover een passend advies. Zo voorkomt u gebreken die u later wellicht niet meer kunt herstellen.

Verhuizingen
ICT software support

IT Support

Oogheelkundige apparaten zijn in toenemende mate geautomatiseerd. Veel apparatuur is uitgerust met een digitale camera met een database voor beeldopslag en viewers. Voor het uitwisselen van data is integratie nodig met de infrastructuur van het ziekenhuis. Begrip van deze netwerken vereist specifieke IT-kennis. Optronica heeft deze kennis in huis. U schakelt onze helpdesk eenvoudig in voor advies op afstand of bij het direct oplossen van storingen. U kunt ook een beroep doen op een IT-engineer op uw locatie. Hij is u van dienst bij het installeren van updates of upgrades, invoering van een oogheelkundig PACS-systeem of grafische danwel numerieke koppelingen met ziekenhuis-EPD’s via HL-7 en DICOM.

Inzet bruikleenapparatuur

Is een defect niet op korte termijn herstelbaar, dan kan Optronica zorgen voor vervanging door een bruikleenapparaat. Het zal daarbij hoofdzakelijk gaan om diagnostische (meet)apparatuur die van essentieel belang is voor de voortgang van spreekuren en behandelingen. Optronica kan u desnoods op dezelfde dag voorzien van een bruikleenapparaat.

Training en advies

Trainingen en advies

Kleine storingen of reparaties kunt u soms zelf verhelpen. Denk aan het vervangen van een zekering, een herinstelling of een ‘reset’. Optronica biedt een eerstelijns training aan, waarin u de tips en vaardigheden krijgt aangereikt die u helpen de apparatuur  zoveel als mogelijk functioneel te houden. Mocht er dan toch een storing ontstaan dan kunt u heel gericht een storing bij Optronica melden. Wij helpen hiermee uw verplichtingen na te komen die aan het beheer van oogheelkundige apparatuur wordt gesteld.

Leveren spare parts

Losse componenten dienen zo snel mogelijk beschikbaar te zijn. Kritische onderdelen met een hoge omloopsnelheid heeft Optronica altijd op voorraad. Optronica maakt gebruik van originele fabrieksonderdelen met kwaliteitskeurmerk. Mocht het gewenste onderdeel er niet zijn, dan kunnen wij een vergelijkbaar onderdeel leveren waarmee u (tijdelijk) vooruitkunt. Door de exclusieve samenwerking met enkele grote merken kan Optronica aan vrijwel elke vraag voldoen.

Leveren spare parts